ZADZWOŃ +48 799 052 532

METODYKA

Sprawdź nasze metody działania

model bpsd

W naszym ośrodku stosujemy autorski program leczenia,
w oparciu o bio-, społeczno-, psycho-, oraz duchową rehabilitację.

Dowiedz się wiecej!

W naszej metodyce stosujemy najlepsze i najefektywniejsze światowe praktyki i programy leczenia – terapii – rehabilitacji, biologicznej, psychicznej, społecznej i  duchowej sfery człowieka. Techniki w których specjalizujemy się są na najwyższym światowym poziomie. Ośrodek jest zaklasyfikowany do Europejskiej Społeczności  Terapeutycznej.

Program terapeutyczny w ośrodku trwa od 1 do 2 miesięcy.
Czas pobytu ustalany jest indywidualnie z klientem.

Każdego miesiąca osoba przebywająca w ośrodku ma do dyspozycji:

  • 10 seansów masaży leczniczych

  • 16 godzin indywidualnej terapii

  • 16 godzin psycho-edukacyjnych praktyk

  • 24 godziny art-terapii

  • 48 godzin terapii grupowej

  • 48 godzin konsultacji peer-to-peer

Łącznie 496 godzin pracy nad sobą!

PROGRAM LECZENIA – ETAPY REHABILITACJI

Aktywna interwencja

Etap zaczyna się od momentu przyjęcia pacjenta do ośrodka.  Klient zostaje izolowany od kontaktu z mediami (fb, kom, wiadomości, itp.), ma ograniczony czas kontaktu z rodziną. W danym czasie pacjent włączony jest do aktywnej pracy nad sobą. Działanie zespołu skierowane jest na zmianę zachowania, motywacji, reakcji emocjonalnej pacjenta.

Formowanie stałej remisji

Pacjent pracuje nad planem trzeźwości, odwiedza mitingi AA i NA, pomaga nowym klientom, zajmuje się planowaniem dalszego życia, pracuje indywidualnie z terapeutą prowadzącym, otrzymuje konsultacje rodzinne i przygotowuje się do etapu ambulatoryjnego.

Etap ambulatoryjny

Klient powraca do społeczeństwa. Realizuje powoli plan trzeźwości, aktywnie bierze udział w mitingach, pracuje ze „sponsorem” i korzysta z pomocy zespołu terapeutycznego. Na weekendy i święta przyjeżdża do Turawskiego Centrum Odnowa Zdrowia.

Turawskie Centrum Odnowy Zdrowia

Metody stosowane w TCOZ

metodyka okulary

Metoda leczenia uzależnień, która powstała w XX wieku w stanowym szpitalu w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych. Polega na połączeniu doświadczeń profesjonalistów oraz trzeźwiejących uzależnionych i zindywidualizowanym podejściu do leczenia. W terapii uczestniczy aktywnie rodzina pacjenta i jest to intensywny 28-dniowy program.
Dzięki temu programowi terapii, miliony ludzi na całym świecie zmieniło swoje życie.

Forma leczenia poprzez kontakt z większą ilością osób o podobnej lub takich samych problemach. Leczenie odbywa się w grupie samopomocy zwanej inaczej grupą terapeutyczną. Głównym celem jest poczucie wspólnoty i wzajemne wsparcie członków grupy.

Psychoterapia systemowa, której założeniem jest dokonanie zmiany w wartościach dotychczasowego życia rodzinnego, spojrzenie na relacje rodzinne z innej perspektywy, po to, aby poprawić i zmienić wzajemne relacje.
Głównym celem jest przemyślenie sensu życia nie tylko przez pacjenta, ale i jego rodzinę, poinformowanie członków rodziny o chorobie krewnego i włączenie ich do procesu leczenia chorego.

To kompleks naturalnych metod leczenie, wykorzystujących zjawisko reagowania organizmu na bodźce ze środowiska zewnętrznego. W leczeniu wykorzystuje się różnego rodzaju bodźce, m.in. bierny ruch, ćwiczenia fizyczne, bodźce termiczne, stymulację elektryczną oraz masaż.

Terapia poprzez sztukę
Leczenie przez sztukę stanowi niezależną formę rehabilitacji. W ramach arteterapii prowadzone jest wiele różnych zajęć m.in.: rzeźbiarstwo, tkactwo, krawiectwo, wikliniarstwo oraz wszelkiego rodzaju prace ręczne. Wykorzystuje się tutaj również wszystkie pozostałe formy terapii zajęciowej.
Najważniejsze rodzaje arteterapii, które stosujemy to: plastykoterapia, biblioterapia i poezjoterapia, muzykoterapia, filmoterapia i psychodrama.

Sposób przekazywania wiedzy polegający na dzieleniu się trudnymi doświadczeniami życiowymi i sposobami radzenia sobie z nimi „jak równy z równym”.

Składają się na nią różne techniki leczące lub pomagające leczyć rozmaite choroby i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego, jest położenie nacisku na bezpośredni kontakt psychoterapeuty z klientem.

Metoda, która skierowana jest do ludzi, którzy żyją z zaburzeniami psychicznymi w fazie reemisji albo zdrowia. Najważniejsze metody jakie stosujemy to: wizualizacja, psychozabawy, treningi asertywności i koncentracji uwagi, rożne warsztaty zajęciowe i szkolenia.

Warsztaty dla pacjentów o rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, co wpływa na podwyższenie poziomu ich kompetencji.

Interaktywny proces szkolenia za pomocą metod związanych z psychologią, który pomaga człowiekowi (stosowany również w organizacjach, firmach, itd. ) w podejmowaniu decyzji, tak aby zaspokajać jego potrzeby. Dzięki niemu możliwy jest szybszy rozwój, większa efektywność i osiągniecie celu.

Sposób leczenia uzależnień polegający na nagłym odstawieniu danej substancji psychoaktywnej w połączeniu z terapii.

Powrót do zdrowia
Rehabilitacja jest procesem, w którym uczestniczy grupa specjalistów (psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, psycholog, peer-to-peer konsultant, fizjoterapeuta, animator kultury, coach, psychiatra…). Celem rehabilitacji jest m.in. samouświadomienie osobie uzależnionej mechanizmów chorobowych, zmiana destrukcyjnych nawyków, nauka skutecznych sposobów radzenia sobie z emocjami, różnego rodzaju sytuacjami życiowymi, rozpoznawanie symptomów nawrotu i umiejętność wyjścia z tych traumatycznych i kryzysowych okoliczności.

•    dietetykę
•    kinezjoterapię
•    wychowanie fizyczne
•    siłownię
•    fitness i jogę
•    gry i zabawy zespołowe
•    turystykę pieszą i rowerową
•    spływy kajakowe
•    survival
•    hipoterapię
•    wycieczki i wydarzenia kulturalne
•    masaże
•    saunę
•    fitoterpię i aromoterapię
•    klimatoterapię

Skontaktuj się z nami!

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES EMAIL
NUMER TELEFONU

JAK MOŻEMY CI POMÓC?