Leczenie alkoholizmu

ZADZWOŃ +48 799 052 532

Alkoholizm – leczenie uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm to postępujące uzależnienie, polegające na nadużywaniu alkoholu.  Pozostawione bez interwencji, powoduje stopniowe niszczenie organów wewnętrznych i może doprowadzić do śmierci. Dlatego terapia osób uzależnionych powinna odbywać się pod kontrolą specjalistów z zakresu leczenia alkoholizmu.

Mechanizm  nie jest do końca poznany. W początkowych stadiach, alkohol spożywany jest regularnie w niewielkich ilościach. Jednak osobie pijącej bardzo trudno jest obiektywnie ocenić, czy popadła już w nałóg. Kiedy zaczyna się obsesyjne myślenie o piciu oraz nadmierne i niekontrolowane spożywanie, pojawia się choroba alkoholowa. Naukowcy wyróżnili kilka typów alkoholizmu: kobiecy, męski i dziecięcy.

Alkoholizm - leczenie uzależnienia od alkoholu

Najczęstsze objawy uzależnienia alkoholowego

uzależnienie od alkoholuPoczątkowo po alkohol sięga się dla uspokojenia nerwów. Wraz ze zwiększeniem tolerancji na alkohol, pojawiają się zaburzenia oceny rzeczywistości i skłonność do podejmowania ryzyka, na przykład prowadzenie samochodu.

Niektóre badania sugerują, że niewielkie ilości alkoholu mogą mieć korzystne działanie sercowo-naczyniowe, istnieje jednak powszechna zgoda, że częste picie prowadzi do problemów zdrowotnych. Krótkoterminowe efekty to: kłopoty z pamięcią, kac i utrata przytomności. Długotrwałymi problemami są: dolegliwości żołądkowe, problemy z sercem, rak, uszkodzenie mózgu, poważna utrata pamięci i marskość wątroby. Osoby pijące również znacznie zwiększają szanse na śmierć z wypadków samochodowych, zabójstw i samobójstw.

Problemy z piciem mają również bardzo negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Nadużywanie alkoholu i alkoholizm mogą pogarszać istniejące stany, na przykład depresję lub wywoływać nowe problemy: utratę pamięci i lęki.

Przyczyny alkoholizmu

Problem picia ma wiele przyczyn. Wśród najważniejszych wskazuje się: genetyczne, fizjologiczne, psychologiczne i społeczne. Osoby impulsywne, o niskim poczuciu własnej wartości i silnej potrzebie aprobaty są bardziej podatne na uzależnienie się. Niektórzy piją, aby poradzić sobie z problemami emocjonalnymi lub je „leczyć”. Kluczową rolę mogą odgrywać też czynniki społeczne i środowiskowe: presja rówieśników, czy łatwość dostępu do alkoholu.

Badania dowiodły, że predyspozycje do alkoholizmu są dziedziczone. Potomstwo dwóch biologicznych rodziców – alkoholików, jest od czterech do ośmiu razy bardziej narażone na rozwój alkoholizmu niż populacja ogólna. Dzieci dorastające w rodzinie z problemem alkoholowym, nie koniecznie muszą mieć popaść w nałóg.alkoholizm i terapia uzależnienia od alkoholu

Skutki choroby alkoholowej

Alkoholizm jest śmiertelny. Osoby pijące umierają około 12 lat wcześniej niż osoby stroniące od trunków. Ponadto, choroba alkoholowa przyczynia się do rozbicia więzi rodzinnych, prowadzi do stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

Psychika zdewastowana przez alkohol jest przyczyną wypadków, utraty zdrowia i pracy. W przypadku osób uzależnionych, cierpi całe otoczenie, dlatego choroba alkoholowa ma silne oddziaływanie społeczne. Małżonkowie i dzieci osób pijących mogą być ofiarami przemocy w rodzinie. Dzieci mogą cierpieć z powodu przemocy fizycznej i seksualnej.

W ostatnich fazach, alkohol powoduje ogromne zniszczenia w centralnym układzie nerwowym. Pojawiają się przywidzenia, nadpobudliwość, delirium i neuropatia. Alkoholizm wyniszcza takie organy jak: wątroba, żołądek, serce i trzustka.

Toksykomania alkoholowa nie ustępuje samoistnie. Podejmowanie prób gwałtownego odstawienia alkoholu może prowadzić do ostrej reakcji organizmu. Dlatego tak ważne jest leczenie uzależnienia od alkoholu pod okiem specjalistów.

Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu oraz terapii uzależnień od alkoholu

W Turawskim Centrum Odnowy Zdrowia prowadzimy również prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu. Pomagamy w nim osobom uzależnionym wyjść z nałogu alkoholowego, wspieramy też rodziny osób uzależnionych. W ośrodku odwykowym prowadzimy terapię opartą na kilku etapach. Pierwszy to leczenie farmakologiczne, następnie zajmujemy się odnową biologiczną i poprawą zdrowia psychicznego, poprzez leczenie bólu, lęków, urazów i żalu. Ten złożony proces jest ściśle dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Nasz prywatny ośrodek terapii uzależnień od alkoholu wybierze optymalny sposób leczenia, który jest kontynuowany również po opuszczeniu ośrodka, aż do całkowitego wyzdrowienia. Ośrodek leczenia uzależnień skupia się na wieloetapowym sposobie leczenia opartym na odnowie biologicznej i duchowej. Pomagamy wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie przez terapię i rehabilitację.

Leczenie Alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu musi się odbywać pod opieką certyfikowanych specjalistów. Terapia wymaga trafnego zdiagnozowania etapu choroby alkoholowej oraz zastosowania odpowiednich metod leczenia. Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu dysponuje doświadczonym personelem, który wspiera wychodzenie z nałogów w wyjątkowej, leśnej scenerii. W spokoju i harmonii z naturą można szybciej pokonać słabości.

Leczenie uzależnienia od alkoholu polega na zwiększeniu motywacji osób pijących do odstawienia alkoholu. Nasi terapeuci pomagają rozpoznać okoliczności sprzyjające piciu i wyeliminować je z życia pacjentów.

Nasi specjaliści mogą również oferować terapie małżeńskie, rodzinne i grupowe. Alkoholizm nie jest tylko problem osoby pijącej, ale cierpi też całe otoczenie. Terapeuci ośrodka leczenia alkoholizmu pomogą w naprawie relacji interpersonalnych i rozwiązaniu problemu picia na długie lata.

Terapia uzależnienia od alkoholu

Skuteczne leczenie alkoholizmu to przede wszystkim odpowiednio dobrana terapia uzależnienia od alkoholu. Wybieramy te sprawdzone, które polegają na właściwym rozpoznaniu potrzeb osoby pijącej. Oceniamy rodzaje i stopnie problemów, które ma pijący. Wyniki oceny dostarczają osobom prowadzącym zajęcia wskazówki dotyczące tego, jakie leczenie zastosować. Na poddanie się terapii uzależnienia od alkoholu nigdy nie jest za wcześnie. Jeśli w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, nie zwlekaj. Osoby z problemami alkoholowymi zwiększają szanse na wyleczenie, szukając pomocy na wczesnym etapie rozwoju uzależnienia.

Nasz prywatny ośrodek terapii uzależnień od alkoholu pomaga pacjentowi poznać  mechanizmy działania choroby. Podpowiadamy też, jak radzić sobie z pokusą ponownego sięgnięcia po kieliszek. Nasi podopieczni uczą się, jak pracować nad relacjami rodzinnymi i społecznymi po opuszczeniu ośrodka. W dalszym życiu trzeba realizować plan trzeźwości, a jest to możliwe tylko w oparciu o silną wolę i zdrowego ducha.